Nový zákazník, ktorý v období od 1.10.2020 do 31.12.2020 prejde od konkurencie do spoločnosti KOREX, získa internet na 3 až 6 mesiacov zadarmo. Podmienkou poskytnutia zľavy je preukázanie sa platnou zmluvou u svojho súčasného operátora pre danú adresu inštalácie.

Výška zľavy bude vypočítaná na základe zostávajúcej doby trvania zmluvy u súčasného operátora, avšak maximálne po dobu 6 mesiacov. Pri zostávajúcej viazanosti 3 mesiace a menej bude zákazníkovi uplatnená zľava vo výške troch mesačných poplatkov. V prípade neukončeného mesiaca sa zákazníkovi do výšky zľavy započítava neukončený mesiac ako celý mesiac, napr. ak má zákazník platnosť zmluvy ešte 4 mesiace a 1 deň, výška zľavy bude 5 mesiacov.


Optik-100

21,99€/mesiac
  • rýchlosť sťahovania

    100 Mbps

    TV balík už čoskoro*
* K službe Optik-100 pripravujeme IPTV* s archívom vďaka čomu budete môcť sledovať desiatky obľúbených kanálov v HD kvalite.