SMS služby

  • SMS/web mikroplatby,
  • SMS/web tokeny,
  • Mobilný marketing (sms hry, suťaže a hlasovania),
  • SMS objednávkové a rezervačné systémy,
  • Korporátne SMS brány,
  • Implementácia SMS riešeni do zakazníckych systémov

GSM/GPS Monitorovacie a lokalizačné služby

  • Monitoring vozidiel /zaznamenávanie údajov o trase, tankovaniach pohonných hmot, zmien z nainštalovaných čidiel/snímačov, centrálny monitoring, iné.
  • Monitorovacie a lokalizačné systémy / informácie o presnej polohe alebo zabezpečovanie nepretržitej telefonickej dovolateľnosti osoby.

Systém automatického zberu a spracovania MaR

Systém automatického zberu a spracovania dát z meračov vody, elektrickej energie, plynu, riadiacich systémov a pod. Zaznamenávanie roznych diagnostických údajov, vyhodnocovanie podkladov pre fakturáciu, analýzy, prepojenie ekonomické aplikácie a Hot line systémy odstraňovania závad. Sprístupnenie dát pre  koncového užívateľa cez web rozhranie.

Šifrovanie hovoru cez GSM

Pod týmto označením sa skrýva skupina výrobkov poskytujúcich bezpečné používanie hlasovej telefónie. Primárny princíp spočíva v transfere hlasu do dátového toku a následnom použití kryptovacieho algoritmu. Tento princíp garantuje, že aj v prípade možného neželaného zachytenia dátového toku (hovoru), je jeho spätná transformácia do hlasovej podoby veľmi komplikovaná, dá sa povedať nemožná. V ponuke sú zariadenia chrániace jednak hovory na báze klasickej analógovej telefónie (pevnej linky) ako aj riešenia pre požitie v mobilných sieťach (GSM).

Poskytovanie služieb dátových stredísk - Informačné Technológie

Hostingové služby / web hosting, server hosting, Call center hosting Cloud computing / využívanie služieb nad infraštruktúrou a softvérovými prostriedkami dátového centra /Vzdialený monitoring, zálohovanie dát, CRM, CMS, DMS systémy, a iné. né Technológie
Kontaktujte nás

Získajte viac informácií