Benefity datacentra KOREX

  • vynikajúca konektivita
  • konfigurácia a správa serverov
  • fyzický prístup
  • fyzické zabezpečenie zariadení
  • vysoká dátová bezpečnosť
  • zálohované napájanie

Sústreďte sa na vlastné priority svojej činnosti a eliminujte pomerne vysoké finančné, personálne i časové požiadavky na vlastných kvalifikovaných pracovníkov, náklady na správu, prevádzku, zriadenie infraštruktúry, ďalšiu škálovateľnost, zálohovanie a zabezpečenie dát, garanciu dostupnosti a riešenie problémov.


Dedikovaný server

Nekupuje si vlastné zariadenie, ale prenájmite si niektorý z predpripravených serverov, ktorých presné zloženie si vyberie podľa vlastných požiadaviek. Starostlivosť o hardvér spadá pod našu starostlivosť. Softvérovú časť prispôsobíme Vašim potrebám.

kontaktujte nás pre viac informácií

Server Housing

Umiestnite svoj servery do našeho moderného datacentra spĺňajúce aj tie najprísnejšie požiadavky. Umiestniť môžete nie len server ale dokonca aj celé racky.

kontaktujte nás pre viac informácií

Device Housing


Umiestnite svoje telekomunikačné zariadenia do našeho moderného datacentra. Skvelá konektivita a fyzická dostupnosť Vašich zariadení je pre nás samozrejmosťou.

kontaktujte nás pre viac informácií

Virtuálny server

Prenajmite si virtuálny server, kde si zvolíte pre Vás najoptimálnejšiu konfiguráciu servera. Viac o ponuke virtuálnych serverov nájdete na našej stránke

kontaktujte nás pre viac informácií