Manuály k zariadeniam

Set-top box KXOne
Podrobný návod na používanie set-top boxu KXOne nájdete na tomto odkaze.

Nastavenie poštového klienta

Všeobecné nastavenie
Údaje pre nastavenie emailového klienta:
  • Server prichádzajúcej pošty -
        pre POP3s - pop3s.korex.sk (port 995), SSL kryptované spojenie
        pre IMAPs - imaps.korex.sk (port 993), SSL kryptované spojenie
  • Server odchádzajúcej pošty - smtp.korex.sk (port 465), vyžaduje autentifikáciu (meno a heslo), TLS kryptované spojenie
Mozilla Thunderbird
Podrobné inštrukcie pre nastavenie klienta nájdete v tomto návode.
Microsoft Outlook
Podrobné inštrukcie pre nastavenie klienta nájdete v tomto návode.

Nastavenie pripojenia do siete KOREXnet (PPPoE)

Windows XP
Podrobné inštrukcie na pripojenie počítača k sieti KOREXnet (PPPoE pripojenie) nájdete na tomto odkaze.
Windows Vista a vyššie
Podrobné inštrukcie na pripojenie počítača k sieti KOREXnet (PPPoE pripojenie) nájdete na tomto odkaze.

Pripojenie počítača k domácej WiFi

Windows XP
Inštrukcie na pripojenie počítača k WiFi - postupujte podobne ako je uvedené v sekciách nižšie ( pre Windows 7, 8 ...)
Windows 7
Podrobné inštrukcie na pripojenie počítača k WiFi nájdete na tomto odkaze.
Windows 8
Podrobné inštrukcie na pripojenie počítača k WiFi nájdete na tomto odkaze.