Nastavenie poštového klienta

Všeobecné nastavenie
Údaje pre nastavenie emailového klienta:
  • Server prichádzajúcej pošty -
        pre POP3s - pop3s.korex.sk (port 995), SSL kryptované spojenie
        pre IMAPs - imaps.korex.sk (port 993), SSL kryptované spojenie
  • Server odchádzajúcej pošty - smtp.korex.sk (port 465), vyžaduje autentifikáciu (meno a heslo), TLS kryptované spojenie
Mozilla Thunderbird
Podrobné inštrukcie pre nastavenie klienta nájdete v tomto návode.
Microsoft Outlook
Podrobné inštrukcie pre nastavenie klienta nájdete v tomto návode.

Pripojenie počítača do siete KOREXnet

Windows XP
Inštrukcie na pripojenie počítača do siete KOREXnet pomocou operačného systému Windows XP momentálne nie sú dostupné.
Windows 7
Podrobné inštrukcie na pripojenie počítača do siete KOREXnet nájdete na tomto odkaze.
Windows 8
Podrobné inštrukcie na pripojenie počítača do siete KOREXnet nájdete na tomto odkaze.