pdfVšeobecné obchodné podmienky s Tarifou – platné od 1.Mája 2016

 

pdfTarifa (výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok)  – platné od 19.Februára 2021

 

pdfTarifa (výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok)  – platné od 1.Októbra 2020

pdfTarifa (výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok)  – platné od 1.Mája 2016

 


 

pdfVšeobecné obchodné podmienky s Tarifou – platné do 30.Apríla 2016