Často kladené otázky


Nonstop Hotline linka:

+421 910 612 707

Pomôžeme Vám s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa Internetu pre domácnosti, Internetu pre Hájik a Solinky, Internetu pre Žilinu a okolie, Internetu a TV pre obce, Internetu pre firmy, Hlasových služieb, Ochrany siete a antivírusov, Virtuálnych serverov, Webhostingu, Datacentier, Doplnkových služieb alebo Zabezpečovacích systémov. Prezrite si však najskôr často kladene otázky, či v nich nejnájdete odpoveď.

Prečo nie je možné odosielať alebo prijímať e-mailové správy
Skontrolujte si, či máte správne nastaveného e-mailového klienta. Návod na jeho nastavenie nájdete na stránke "Nastavenie poštového klienta"
Ako pripojiť počítač k domácej WiFi sieti?
Návod ako sa pripojiť ako sa pripojiť do domácej bezdrôtovej siete nájdete na stránke "Pripojenie k domácej WiFi sieti"
Ako sa dostanem do svojej e-mailovej schránky ?
Po podpise zmluvy Vám bude aktivované e-mailové konto na stránke webmail.korex.sk a obdržíte prihlasovacie údaje Prihlasovacie meno a heslo sú uvedené v zmluve.
Ako si môžem zmeniť prihlasovacie údaje do svojej poštovej schránky ?
Zmenu hesla je možné uskutočniť po prihlásení do e-mailového konta na stránke webmail.korex.sk v položke “Možnosti“ v priečinku “Korex Password Change“. Po zadaní aktuálneho hesla si zvolíte nové heslo, ktoré následne potvrdíte pre verifikáciu.
Stratil som prihlasovacie prístupové údaje do môjho email konta. Ako ich môžem znova získať ?
Pokiaľ máte záujem o zaslanie prístupových údajov k Vášmu e-mailovému kontu, zašlite nám e-mail z Vášho kontaktného e-mailu na adresu servis@korex.sk s uvedením Vášho mena, priezviska a čísla zmluvy.
Ako obdržím mesačnú fakturáciu ?
Pri podpísaní zmluvy sa určuje spôsob zasielanie mesačnej fakturácie. Je možné zvoliť si zasielanie formou pošty alebo elektronicky na pridelené e-mailové konto.
Čo sa stane pokiaľ nezaplatím mesačnú faktúru ?
Pri zasielaní následnej mesačnej fakturácie sa zasielajú elektronicky upomienky za predošlú neuhradenú fakturáciu. Táto služba je bezplatná. Po uplynutí 40 dní od poslednej neuhradenej čiastky sa zasiela upomienka poštovou formou. Táto služba je spoplatnená podľa platnej tarify. Ak ani po uplynutí stanovenej lehoty pre uzavretie svojich záväzkov zákazník neuhradí čiastku, poskytovateľ má právo dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby účastníkovi.
Ako postupovať pri výpovede zmluvy ?
Zákazník na prevádzke spoločnosti KOREX podpisuje dodatok o výpovede alebo zmene zmluvy. Výpovedná lehota je 30 dní, k prvému dňu nasledujúceho mesiaca.
Aké sú možnosti pripojenia viacerých zariadení na jednu internetovú prípojku ?
Primárne je služba poskytovaná prostredníctvom dátového kábla. Pomocou wifi routera je možné pridať ďalšie zariadenia pre využívanie dátovej služby.
Aký typ wifi routra si má zákazník zakúpiť ?
Je nutné si zaobstarať wifi router podporujúci sieťový protokol PPPoE. Viac informácií obdržíte na prevádzke spoločnosti KOREX alebo pri kontakte s našim servisným technikom na telefónnom čísle +421 910 612 707.
Ako chrániť vonkajšie zariadenia ?
Spoločnosť KOREX odporúča použitie bleskoistiek, keďže každé vonkajšie vedenie prechádzajúce do interiéru má byť chránené proti prepätiu. V prípade, ak bleskoistky účastník aj napriek odporúčaniu nepoužíva, spoločnosť KOREX nezodpovedá za škody spôsobené atmosférickými poruchami a neuznáva reklamácie účastníka spojené s touto skutočnosťou.
Ako zistím, či mám v mojej obci dostupnosť služby KOREX ?
Na našej stránke korex.sk nájdete dostupnosť Služby pre jednotlivé lokality alebo sa jednoducho stačí kontaktovať na telefónne číslo našich servisných technikov +421 910 612 707.
Potrebujem presťahovať využívané služby na inú adresu, ako mám ďalej postupovať ?
Je nutné sa telefonicky alebo osobne kontaktovať s prevádzkou na adrese Dolné Rudiny 1/A, 010 01 Žilina, 041/500 12 66. Prekládka je spoplatnená na základe platnej tarify za servisný alebo konfiguračný zásah.
Ako prebieha inštalácia služby ?
Na základe objednávky sa servisný technik kontaktuje so zákazníkom a spoločne sa dohodnú na dni inštalácie vyhovujúcej pre obidve strany.
Ako postupovať pri nefunkčnosti Služby, výpadku alebo inej poruche ?
Je nutné ihneď kontaktovať náš KOREX zákaznícky hotline na telefónnom čísle +421 910 612 707. Zvyčajne v čase 09:00 – 18:00 pracovných dní ak v zmluve nie je uvedené inak.